Novosti

Razgled dvorca u rujnu

Tijekom rujna održat će se samo jedan nedjeljni razgled dvorca i to u nedjelju, 20. rujna.
Zbog programa Misijskog dana razgled će početi nešto kasnije, u 17 sati, ispred sjevernog ulaza u dvorac. Tijekom misijskog dana dvorac je otvoren zbog programa i misijskog sajma tako da je individualni razgled moguć i ranije. (opširnije u programu misijskog dana).

U nedjelje, 13. rujna i 27. rujna zbog održavanja drugih programa dvorac se neće moći razgledati.
Razgledi su mogući  u drugim terminima po dogovoru na tel (01) 3350-944 ili na mail berislava@yahoo.com

Prethodni program:
Nalazite se u kategoriji:
Novosti, Programi