Seminari

Hod neutabanim stazama – seminar za razvoj kreativnosti

Kreativnost je dar koji je svakom čovjeku darovan u različitom obliku i koji  na poseban način izražava njegovu posebnost i neponovljivost. Kao i druge ljudske sposobnosti on se može usavršavati, poticati, razvijati… Svrha ovih seminara je poticanje kreativnog razmišljanja, traženja novih i drugačijih putova u našem razmišljanju i djelovanju kroz različite vježbe i igre te bolje poznavanje dara ljudske kreativnosti kroz predavanja, prezentacije i primjere.

Namijenjen je svim zainteresiranima, nije potrebno nikakvo prethodno znanje

Početak seminara je u petak, 28. svibnja u 17 sati, a završetak 30. svibnja 2010 poslije ručka.

CIJENA: 450 kn u što je uračunat smještaj, prehrana, materijali i kotizacija.

Prijaviti se možete web-obrascem na našim web-stranicama (ovdje ispod teksta)  ili na telefon ili e-mail našeg tajništva.

Podaci o prijavi

Narančasto označena polja su obavezna.

Ime i prezime:
E-mail:
Telefon ili mobitel:
Zanimanje:
Podaci o darovatelju

Samo za one koji darivaju drugima. Ako nekome želite pokloniti ovaj seminar na dar - ovdje unesite svoje podatke. Podatke o osobi kojoj darujete seminar unesite pod "Podaci o prijavi".

Ime i prezime darovatelja:
E-mail darovatelja:
Telefon ili mobitel darovatelja: