Programi

Tečaj za voditelje kršćanske meditacije

Današnji sve više materijalizirani svijet sve više teži i žeđa za duhovnim. No dok čovjek na našim prostorima radi ateističkoga svjetonazora nije mogao imati puno ponuda duhovnoga sadržaja, danas mu se posvuda nude raznorazne duhovne i pseudoduhovne ponude. Tako je i na području meditacije. Velikome su broju ljudi u nas poznate istočnjačke meditacije, ali mali broj njih zna da uopće postoji kršćanska meditacija i što je ona.

U našem Centru već u dva puta organizirani seminari kršćanske meditacije, ali  osim takvih seminara željeli bismo i onima koji bi mogli u svojim sredinama i sami pokrenuti grupe kršćanske meditacije omogućiti osposobljavanje za vođenje kršćanske meditacije.

Na tečaj se mogu prijaviti svećenici, redovnice i redovnici, te laici uz preporuku župnika ili duhovnika da se radi o osobi koja živi praktičan kršćanski život te koja ima dovoljno vjerskog znanja da bi mogla jednom preuzeti vodstvo meditativne grupe. Formalna teološka naobrazba je dobrodošla ali nije uvjet.

Voditelj seminara je prof. dr. Milan Špehar, profesor na Teologiji u Rijeci, autor nekoliko knjiga i voditelj brojnih tečajeva o kršćanskoj duhovnosti, mistici i meditaciji.

Tečaj će se održavati tijekom sedam vikend-seminara  koji traju od petka popodne do subote navečer.

Drugi seminar počinje u petak, 28. siječnja u 16.00, a završava u subotu, 29. siječnja u 18.30.

Ostale termine u 2011. godini odredit ćemo u dogovoru sa sudionicima.

Prehrana i noćenje sudionika su osigurani u našem Centru.

Cijena cijelog tečaja je 2500 kn u što je uračunat smještaj, prehrana i kotizacija za svih sedam seminara.

Prijaviti se možete web-obrascem na našim web-stranicama ili na telefon ili e-mail našeg tajništva.

Dodatne informacije na berislava@luznica.hr

Podaci o prijavi

Narančasto označena polja su obavezna.

Ime i prezime:
E-mail:
Telefon ili mobitel:
Zanimanje:
Podaci o darovatelju

Samo za one koji darivaju drugima. Ako nekome želite pokloniti ovaj seminar na dar - ovdje unesite svoje podatke. Podatke o osobi kojoj darujete seminar unesite pod "Podaci o prijavi".

Ime i prezime darovatelja:
E-mail darovatelja:
Telefon ili mobitel darovatelja:
Prethodni program:
Nalazite se u kategoriji:
Programi, Tečajevi
Slijedeći program: