Seminar na dar

Uplate programa

Programe možete uplatiti na sljedeći način:

Pravne osobe:

  • Žiro račun: 2340009-1110289375 (obavezno nam faksirajte uplatnicu na fax: +385 (01) 3311 487
  • Kod nas tijekom boravka u Centru
*Napomena – molimo vas da uplaćujete nakon ispostavljenog računa


Fizičke osobe:

  • Kod nas tijekom seminara


Ako niste u mogućnosti platiti sudjelovanje na programu, nemojte odustati. Obratite se našem tajništu telefonom ili elektronskom poštom radi dogovora.